Algemene informatie

Wemmel wil werk maken van een verkeersveilige en groene gemeente. De hoge druk van het autoverkeer zorgt ervoor dat er momenteel weinig ruimte is voor fietsers en voetgangers. Het doel is om de hoofdassen interessant te maken voor doorgaand verkeer zodat er minder verkeer is in de woonstraten.

Het mobiliteitsplan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit. Het opstellen van een mobiliteitsplan vereist een proces (‘mobiliteitsplanning’) dat de klassieke stappen tot opmaak van een beleidsplan, het opmaken van beleidskeuzen, uitvoering van acties, evaluatie en terugkoppeling doorloopt.

Binnen het mobiliteitsplan werden belangrijke maatregelen genomen zoals de herinrichting van straten, voorzieningen voor fietsers en voetgangers, ... Op die manier wordt de verkeersveiligheid én de leefbaarheid verhoogd. 

Doelstellingen: 

  • Meer ruimte creëren waar voetgangers van alle leeftijden zich veilig voelen.
  • Initiatieven nemen zodat inwoners zich veilig met de fiets kunnen verplaatsen.
  • Openbaar vervoer op maat van de Wemmelaar.
  • Het autoluwer maken van het centrum. 

De volledige brochure kan je hieronder downloaden. Daarin staan de aanpassingen die voorzien zijn per wijk.