Organisatie van een manifestatie ter bevordering van de lokale handel of ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven

Een manifestatie ter bevordering van de lokale handel, bv. een braderij, heeft als doel de lokale handel te bevorderen en richt zich in de eerste plaats op de lokale handelaar, producent, ambachtsman, landbouwer, vereniging, enz. 

Een manifestatie ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven, bv. een jaarmarkt of kerstmarkt, heeft als doel het lokale gemeenschapsleven te bevorderen en richt zich eveneens in de eerste plaats op de hierboven vermelde doelgroepen.

Eventueel kunnen ook anderen doelgroepen deelnemen, bv. ondernemers van naburige gemeenten, maar dit kan enkel en alleen als ze uitgenodigd werden door de burgemeester (of zijn afgevaardigde).

Beide activiteiten zijn vrijgesteld van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (= leurkaart). Deze vrijstelling geldt voor alle deelnemers. Voor de organisatie van een dergelijke manifestatie heeft u een toelating nodig van het gemeentebestuur (burgemeester of zijn afgevaardigde).

Voorwaarden

Elke deelnemer (handelaar, producent, …) moet zich duidelijk identificeren tijdens de manifestatie.

 • Voor lokale handelaars of standhouders met een kraam voor de eigen winkel, doet het uithangbord aan het winkelpand dienst als identificatie.
 • Alle andere deelnemers (standhouders met een kraam die niet voor een eigen winkel staat, standhouders van buiten de gemeente, …), moeten zich identificeren via een duidelijk identificatiebord.

Dit identificatiebord moet zichtbaar opgesteld worden en minstens volgende informatie bevatten:

 • De naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijk persoon voor eigen rekening uitoefent of de naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt
 • De firmanaam en/of benaming van de onderneming of vereniging
 • De gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd.
  (bedrijven zonder zetel in België moeten zowel de gemeente als het land vermelden)
 • Het ondernemingsnummer (= inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Hoe aanvragen

Als organisator van de manifestatie moet u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier.

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

Gericht aan de gemeente t.a.v. de burgemeester.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating zijn gratis. 

Regelgeving

Meer info

De toelating is geldig voor de duur van de toelating. 

Openingsuren en contact

Dienst integrale veiligheid

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.10
e-mail
veiligheid@wemmel.be