Toelating voor occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop moet je een aanvraag tot een toestemming indienen bij de gemeente.

Deze ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) wegens zijn specifieke aard.

Voorwaarden

Je hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, voor zover het occasioneel karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel
 • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten
 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade

De toestemming wordt afgeleverd door de gemeente en beperkt zich tot grondgebied van de gemeente.

Hoe aanvragen

Je dient jouw aanvraag in via het aanvraagformulier met volgende elementen:

 • de verantwoordelijke van de actie;
 • het doel van de actie;
 • de plaats(en) waar de actie zal plaatvinden;
 • de periode(s) van verkoop;
 • de te koop aangeboden producten of diensten;
 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs) gericht aan de gemeente t.a.v. de burgemeester.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. 

Kostprijs

De aanvraag en de activiteit zijn gratis.

Regelgeving

Meer info

De toelating is geldig tot één jaar na aflevering van de toelating. 
 

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be