Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Update: Fase 2 van de werken Robbrechtsstraat

De werken voor de aanleg van een fietspad in een deel van de Rassel en de Robbrechtstraat starten op 18 november 2019. Het project omvat in feite de volledige heraanleg tussen de Zijp (sportcomplex) en de Windberg en zou 200 werkdagen duren.

Update 19/12/2019: fase 2

Op 18 november 2019 is de eerste fase van het fietspadproject Fr. Robbrechtsstraat / Zijp gestart. In deze eerste fase werd er gewerkt vanaf complex Zijp tot aan de Bosch. We voerden volgende werken uit: vernieuwen rijbaan inclusief greppels, boordstenen en onderlaag asfalt en aanleg fietspad kant Beverbos in asfalt (enkel onderlaag).

Op maandag 6 januari 2020 start de tweede fase van dit project. 
- In fase 1: tussen complex Zijp en Bosch: aanleg fietspad en voetpad kant Hestia.
- In fase 2: Fr. Robbrechtsstraat tussen Bosch en Neerhoflaan:
o insnijden asfalt op nieuwe (smallere) breedte van de straat
o opbraak bestaande greppels en boordstenen
o aanleg van betonnen greppel, boordsteen en schrikstrook (= zone tussen rijbaan en het nieuwe fietspad)
o opbraak en vernieuwing van fiets- en voetpad

We hopen fase 1 en 2 van de werken te beëindigen in mei 2020. De bovenvermelde planning kan door omstandigheden, zoals slecht weer of technische problemen op de werf, steeds wijzigen.

Uitvoeringstermijn

De werken zullen in totaal 200 werkdagen of 1 kalenderjaar duren. We zijn gestart aan het complex Zijp en werken richting Windberg. De verschillende fasen van het project zijn:
Fase 1: complex Zijp tot Bosch (café Op 't Hoeksken) 
Fase 2: Fr. Robbrechtsstraat, tussen Bosch en Neerhoflaan
Fase 3: Fr. Robbrechtsstraat, tussen Neerhoflaan en Markt 
Fase 4: Fr. Robbrechtsstraat, ter hoogte van de Markt tot Rassel (hoek Windberg/Kaasmarkt)
Fase 5: asfaltverharding over het gehele traject

Hinder

De gemeente doet samen met de aannemer en het studiebureau haar uiterste best om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Er wordt daarom gewerkt in fasen en tijdens de werken houden we u ook via infobrieven en BE-Alert op de hoogte van de stand van zaken en de planning van de werken.
De werkmethode is zo opgebouwd dat ook binnen een fase niet alles in één keer wordt opgebroken. We rekenen op ieders begrip om dit project zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Omleiding en parkeerverbod

- Het doorgaand verkeer wordt rond Wemmel gestuurd: het verkeer van Meise naar Brussel en de R0 moet via de Romeinse Steenweg rijden.
- Het plaatselijk verkeer volgt een omleiding door Bouchout. Op deze omleidingsweg scheiden we auto's, lijnbussen en fietsers zoveel mogelijk.
- Om de veiligheid te verzekeren in heel de wijk Bouchout is er een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld.
- Op plaatsen waar de lijnbussen afdraaien, is er een parkeerverbod. In de Neerhoflaan (tussen Fr. Robbrechtsstraat en Ruiterweg) en de Fr. Robbrechtsstraat nabij de rotonde is er ook een parkeerverbod om de doorstroming te verzekeren.

Omleiding 'De Lijn'

De Lijn voorziet voor Campus Go, Hestia en Bouchout in de M. Thyssenlaan een bushalte. De bushaltes in de werfzone van de Fr. Robbrechtsstraat en de Zijp worden tijdens de werken niet bediend.

Werfzone

De mensen die op de werfzone zelf wonen en die in de Lindendreef en Fazantenheem wonen, ondervinden de grootste hinder. Zij mogen, indien de werken het toelaten, over de werfzone rijden. We vragen met aandrang om dit aan lage snelheid te doen voor een vlot verloop van de werken te garanderen. Met wederzijds begrip tussen aannemer en omwonenden vinden we zeker de gepaste oplossing.

Ophaling van huisvuil, PMD…

De aannemer verzamelt 's morgens de vuilniszakken en plaatst ze op de hoek van de straat zodat Intradura de zakken daar kan ophalen. Gelieve dus uw huisvuil tijdig aan uw deur te plaatsen.

Nutsleidingen en verlichting

De nutsmaatschappij vernieuwde de oudere nutsleidingen in de straat. In de loop van januari zal een aantal woningen nog worden aangesloten op de nieuwe nutsleidingen. De nutsmaatschappij contacteert u in dit geval persoonlijk voor een afspraak.
In de eerste helft van 2020 zal ook de openbare verlichting tussen de Neerhoflaan en de Windberg nog worden vernieuwd (LED-verlichting - zelfde type als in de Fr. Robbrechtsstraat) en aan de nieuwe zebrapaden komen er extra accentverlichting.

Belangrijk bericht voor handelaars

Als uw onderneming hinder ondervindt van de werken omdat ze de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Alle info hierover vindt u op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie.

BE-Alert

Vanaf nu informeert het gemeentebestuur van Wemmel je ook via BE-Alert over maatregelen van wegenwerken, gewijzigde verkeerssituaties en evenementen. Hiervoor is het belangrijk om aan te vinken dat je toestemming geeft om niet alleen berichten bij noodsituaties te ontvangen, maar ook de boodschappen van algemeen nut! Nog niet iedereen is geregistreerd op BE-Alert, moedig je familie en vrienden aan om zich ook te registreren: https://www.wemmel.be/nl/be-alert-meteen-verwittigd-bij-een-noodsituatie.

Gepubliceerd op do 19 december 2019
  • Werken

Openingsuren en contact

Dienst patrimonium & mobiliteit

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.80
fax
02/462.05.89
e-mail
patmob@wemmel.be