Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Installatie van de nieuwe OCMW-raad

De installatievergadering van de OCMW-raad vond plaats op dinsdag 8 januari. De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau legden hierbij de eed af. Armand Hermans (LB Wemmel) werd opnieuw verkozen als OCMW-voorzitter.

Voorzitter
Armand Hermans (LB Wemmel) werd verkozen als OCMW-voorzitter en behaalde hierbij 10 ja-stemmen en 1 neen-stem. In afwachting van zijn benoeming door de provinciegouverneur oefent hij nu ook al het ambt van voorzitter uit.

Samenstelling raad en vast bureau
In tegenstelling tot in andere Vlaamse gemeenten werden in de faciliteitengemeenten de leden van de OCMW-raad en het vast bureau rechtstreeks door de kiezers bepaald op 14 oktober 2018. De OCMW-raad in Wemmel bestaat uit 11 leden. LB Wemmel bezet 5 zetels, met Armand Hermans, Louis Waxweiler, Marc Joseph, Annie Vanderhaegen en Jacqueline Moreau. Wemmel Plus heeft 3 raadsleden: Jane White, Carol Delers en Arlette Rapaille - De Ridder, en voor Intérêts Communaux zetelen eveneens 3 verkozenen, nl. Bernard Carpriau , Houda Khamal Arbit en Guido Schollen.

Het vast bureau, het uitvoerend orgaan voor het OCMW, telt 4 leden: Armand Hermans (voorzitter vast bureau, LB Wemmel), Annie Vanderhaegen(LB Wemmel), Carol Delers (Wemmel Plus) en Bernard Carpriau (Intérêts Communaux).

Gepubliceerd op di 22 januari 2019

Openingsuren en contact

OCMW

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
ocmw@wemmel.be

Lees meer artikels over