Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet voorafgaand aan de (her)opening van de zaak een gunstig brandveiligheidsattest hebben. Voor bepaalde categorieën van inrichtingen (zoals toeristische logiezen, voetbalstadions, …) gelden specifieke bepalingen.

Voor wie

Een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt gedefinieerd als ‘elke inrichting of deel van een inrichting, die gewoonlijk, tijdelijk, of occasioneel toegankelijk is voor het publiek, ook al wordt het publiek er maar onder bepaalde voorwaarden toegelaten (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart)’. Daaronder wordt onder meer verstaan: restaurants, kantines, drankgelegenheden, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, winkelruimten, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-ups, …

Voorwaarden

Wanneer nodig?

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant
 • een transformatie of renovatiewerken
 • een vernieuwing van het interieur
 • een wijziging van de netto-oppervlakte
 • een bestemmingswijziging
 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Onderzoek

Het attest zal opgemaakt worden op basis van een brandveiligheidsverslag dat de brandweer opstelt na een brandveiligheidsonderzoek. Dat onderzoek omvat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering.

Die reglementering omvat uiteenlopende voorwaarden op het vlak van bouw en inrichting om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortzetting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Geldigheidsduur

Het brandveiligheidsattest is slechts geldig tot een van volgende situaties zich voordoet:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant
 • een transformatie of renovatiewerken
 • een vernieuwing van het interieur
 • een wijziging van het netto-oppervlakte
 • een bestemmingswijziging
 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Hoe aanvragen

Je moet een aanvraag voor een brandveiligheidsattest indienen via het aanvraagformulier.

Het Zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen is hierbij van toepassing.

Openingsuren en contact

Brandweerzone Vlaams-Brabant West

adres
Laan I 57
1770 Liedekerke
tel.
02/451.49.11
e-mail
contact@zvbw.be
website
http://vlaamsbrabantwest.be/