Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in samenspraak met de adviesraad Lokale economie volgende afwijkingen toegestaan. Dit betekent dat u in deze weken uw handelszaak mag openen (dit is geen verplichting):

 • Week 1 tot en met week 2 (soldenperiode
 • Week 27 tot en met week 28 (soldenperiode)
 • Week 49 tot en met week 52 (soldenperiode)
 • Vrijdag van de Lentedrink 19/04/2024
 • Vrijdag van de avondmarkt 10/05/2024
 • Maandag van de jaarmarkt 21/08/2024
 • Vrijdag van de kerstmarkt (datum nog niet bepaald)

Deze toegestane afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan
 • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag indienen bij de gemeente waar jouw zaak is gevestigd.

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Meer info

Geldig voor de goedgekeurde datum

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be