Afwijking verplichte sluitingsuren

Als handelaar moet u zich houden aan de wettelijke sluitingsuren.

Handelszaken moeten, afgezien van uitzonderingen, sluiten:

  • vóór 5 uur en na 20 uur;
  • vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of -markten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan
  • een afwijking geldt voor het hele of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag indienen bij de gemeente waar jouw zaak is gevestigd.

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de verplichte sluitingsuren.

Kostprijs

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsuren zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (art. 15)

Meer info

Geldig voor de goedgekeurde uren.

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be

Dienst integrale veiligheid

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.10
e-mail
veiligheid@wemmel.be