Volksraadpleging

De inwoners kunnen bij de gemeente een verzoek indienen om een volksraadpleging te houden over een bepaald thema.

Dat verzoek moet wel voldoen aan onderstaande voorwaarden én gesteund worden door ten minste 3.000 inwoners.

Een verzoek om een volksraadpleging te houden stuur je, samen met een gemotiveerde nota, aangetekend op aan het college van burgemeester en schepenen.

Openingsuren en contact

Dienst interne zaken

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be