E.C.O.S Europese Confederatie van Oud Strijders en Militairen

GESCHIEDENIS De Confederatie van de Europese oud-strijders (ECOS) werd conform verklaard aan de Franse wet van 10 juli 1901 (“Journal officiel” van 19 april 1962 - nr 95 - van de Franse Republiek). Op 9 mei 1963 werd de Confederatie bij arrest van het Ministerie van Binnenlandse zaken van de Franse Republiek als Buitenlandse Vereniging erkend. Onder zijn stichters bevonden zich verschillende eminente personen : Generaal A. Béthouart (Frankrijk), Generaal Siegfried Westphal (Duitsland) , Sir Charles Jones (V.K.), De Heer Manuel Thomas de Carranza (Spanje), De Heer Vincent Boon (Holland), de Weleerwaarde Pater Martzen (Luxemburg), De Heer André Christiani (Italië) en De Heer Karl Weishaüpl (Duitsland). De maatschappelijke zetel bevindt zich momenteel in Parijs in de “Rue de Brissac, 1” – 4de arrondissement. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 7 mei 2003 in Chaciano-Terme (Italië). Ze werd erkend door de Raad van Europa met raadgevend statuut. De oorspronkelijke doelstellingen van de Confederatie waren de banden tussen de geallieerde oud-strijders te versterken en de relaties met de vroegere tegenstanders te verbeteren in een broederlijke geest. In 1971 vond in Rome een Europese bijeenkomst "voor vrede, veiligheid, samenwerking en vriendschap" plaats. Kort daarna werd tussen de 4 internationale federaties een coördinerend comité opgericht: de ECOS (Europese Confederatie van Oud-strijders), de ICOG (Internationale Confederatie van vroegere Krijgsgevangenen), de FIW (Federatie van Internationale Weerstanders) en de WFO (Wereld Federatie der Oud-strijders). De doelstelling dat dit comité zich had voorgenomen was de vrijwaring van de vrede en het promoten van de Mensenrechten. Tijdens het dieptepunt van de Koude Oorlog fungeerde dit Comité als een brug tussen de Oud-strijders van het Oostblok en de Oud-strijders van het Westen. De bijeenkomsten vonden plaats In Warschau, Den Haag, Frankfurt, Parijs, Berlijn, Madrid, Oslo, Genève en Moskou (waar de Oud-strijders de eersten waren om openlijk melding te maken van de “Slotakte van Helsinki”, Belgrado, Helsinki en Wenen). Door hun acties ter bevordering van de Vredesgedachten en de waarden zoals omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hebben de Oud-strijders bijgedragen aan de evolutie van de wereld waarin we vandaag leven en meer bepaald aan de vooruitgang van de Vrijheid in de landen van het vroegere Oostblok. De vier Internationale Federaties zullen nu, na jarenlange vruchtbare samenwerking, elk voor zich aan hun specifieke doelstellingen werken. De Europese Confederatie van Oud-Strijders die 10 nationale afdelingen telt met meer dan 1 miljoen leden, wijdt zich specifiek aan het stimuleren van een Verenigd Europa, conform aan haar statuten. Zij wenst “meer Europa, VOOR meer Vrede, meer Vrijheid en meer Broederschap”. In dat opzicht is ze de stem van de Oud-strijders in Europa. Om u beter op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en tegelijk verzendkosten te besparen, vragen we u uw e-mailadres aan het secretariaat te bezorgen: ceac.ecos.be@hotmail.com

Contactgegevens

adres
Vijverslaan, 159 1780 Wemmel
e-mail
e-mail

Contactpersoon

naam
Clarisse N.
adres
VIjverslaan 159/1
tel.
0495/79.26.32
e-mail
e-mail