Taxi: bestuurderspas

Alle taxi- en VVB-chauffeurs moeten in het bezit zijn van een bestuurderspas. Deze kun je enkel aanvragen via het online platform van de Vlaamse Overheid, Centaurus 2020. 

Je kan hiervoor geen afspraak maken bij de gemeente.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn;
  • over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring;
  • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden (model 596.1). Dit kan je online aanvragen;
  • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen;
  • een bewijs hebben van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen;
  • voor ritten die je uitvoert met voertuigen voor aangepast rolstoelvervoer, een bewijs hebben dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.

Kostprijs

De bestuurderspas kost € 23,74.

Regelgeving

De bestuurderspas is 5 jaar geldig in Vlaanderen.

Je moet hiervoor jaarlijks een uittreksel van het strafregister conform artikel 596.1-28 (maximum 3 maanden oud) aan de gemeente Wemmel bezorgen.

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be