Reglement inzake de toekenning en het gebruik van aankoopbonnen COVID-19 ter ondersteuning van de lokale economie