Overlegcomité gemeente-OCMW

Wemmel moet als faciliteitengemeente een overlegcomité oprichten dat is samengesteld uit een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn en een delegatie van de gemeenteraad. Het overlegcomité wordt opgericht door een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraad.

Voor dat overleg gelden de regels die worden vastgesteld in een huishoudelijk reglement, aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad.

De notulen van het overlegcomité worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Openingsuren en contact

tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be