Management Team (MAT) OCMW

Het Managementteam (kortweg MAT) van het OCMW zorgt voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Verder bewaakt het MAT de eenheid in werking, de kwaliteit van de hele organisatie en de interne communicatie. Daarnaast moet het MAT verplicht geraadpleegd worden bij onder meer het voorbereiden van een intern controlesysteem, de afsprakennota tussen administratie en politiek bestuur, het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositie van het personeel, een deontologische code en de strategische nota van de meerjarenplanning.

Openingsuren en contact

tel.
02 462 03 00
e-mail
ocmw@wemmel.be