Vast Bureau

De raad kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het vast bureau. Het vast bureau is belast met het dagelijks bestuur en de interne werking van alle diensten.