OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over alles wat tot de bevoegdheid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. De zittingen vinden plaats in de florazaal op het gelijkvloers van de Residentie Geurts en zijn openbaar, behalve wanneer over personen vergaderd wordt of wanneer ernstige bezwaren tegen de openbaarheid bestaan. Elke belangstellende inwoner kan dus de openbare zittingen bijwonen.