Milieuraad

De milieuraad geeft advies over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dat kan op eigen initiatief of op vraag van het schepencollege of de gemeenteraad. Er kan advies gegeven worden over milieubeleidsplannen, omgevingsvergunning, dossiers over natuurbeheer, leefmilieu, duurzame ontwikkeling, enz…