Lokaal Overleg Kinderopvang

 

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad. Die adviseert het lokale bestuur bij :

  • De opmaak en uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang
  • De uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente

De nieuwe bepalingen over het lokale beleidsplan kinderopvang en de rol van het lokaal overleg kinderopvang worden bepaald door het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang (4 mei 2007).

De statuten van het lokaal overleg kinderopvang werden in de gemeenteraad van 28 maart 2013 goedgekeurd.

De samenstelling van het LOK werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 maart 2016.