Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De adviesraad GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Deze commissie buigt zich over verschillende vraagstukken inzake ruimtelijke ordening en planning binnen onze gemeente en heeft een adviserende bevoegdheid tegenover het schepencollege en de gemeenteraad.

De commissie bestaat uit 9 stemgerechtigde leden en 1 secretaris en wordt samengesteld door de gemeenteraad.

Het huishoudelijk reglement van de adviesraad GECORO, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2014, ligt ter inzage van het publiek op de dienst Ruimtelijke Ordening (Dr. H. Folletlaan 28).