Geluidsnormen

In de regelgeving wordt de volgende logica gehanteerd: hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Om die reden wordt gewerkt met drie geluidsniveaus. Ieder geluidsniveau heeft zijn eigen verplichtingen.

Wie minder dan 12x per jaar een fuif, muziekoptreden, of een andere activiteit met elektronisch versterkte muziek organiseert, is verplicht om vooraf een toelating aan te vragen bij de gemeente.

 • het maximaal geluidsniveau is lager dan 85 dB(A)LAeq,15 minuten (achtergondmuziek in een café, restaurant, winkel,...): je hoeft verder niets te doen.
 • het maximaal geluidsniveau is hoger dan 85 dB(A)LAeq,15 minuten en lager dan 95 dB(A)LAeq,15 minuten (muziek op een fuif, danscafé,...): toelating aanvragen bij het gemeentebestuur + verplicht meten van het geluid + het gemeten geluidsniveau moet goed zichtbaar zijn voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 • het maximaal geluidsniveau is hoger dan 95 dB(A)LAeq,15 minuten maar mag niet meer zijn dan 100 dB(A)LAeq,60 minuten: toelating aanvragen bij het gemeentebestuur + verplicht meten en registreren van het geluid + het gemeten geluidsniveau moet goed zichtbaar zijn voor de persoon die het geluidsvolume bedient + verplicht gratis oordopjes ter beschikking te stellen van het publiek.

Wat indien je permanent of heel vaak muziekactiviteiten (elektronisch versterkt) op dezelfde locatie (café, zaal, muziekclub,...) organiseert ?

 • het maximumvolume van de muziek is nooit luider dan 85 dB(A)LAeq, 15 minuten: je hoeft verder niets te doen of aan te vragen. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert.
 • het maximumvolume van de muziek is hoger dan 85 dB(A)LAeq, 15 minuten, maar is beperkt tot maximum 95 dB(A)LAeq, 15 minuten: verplichte melding (Vlaremwetgeving) doen van de exploitatie van de klasse 3-inrichting.
 • Het maximumvolume van de muziek is hoger dan 85 dB(A)LAeq, 15 minuten, en is hoger dan 95 dB(A)LAeq, 15 minuten: je bent verplicht om een klasse 2 milieuvergunning (Vlaremwetgeving) aan te vragen bij je gemeentebestuur (cel leefmilieu) + vooraf uitvoering door een erkend geluidsdeskundige van een akoestisch onderzoek. Het maximum geluidsniveau mag in ieder geval nooit het absolute maximum van 100 dB(A)LAeq, 60 minuten overschrijden !
   

Voor welke activiteiten zijn de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek NIET van toepassing?

 • Voor de organisatie van een fuif, feestje,... voor familie, vrienden in private inrichtingen (woning, tuin,...) - dus niet toegankelijk voor het ruime publiek. De bepalingen van het algemeen politiereglement m.b.t. geluid blijven wel van toepassing.
 • Voor activiteiten met uitsluitend akoestische muziek (harmonie, fanfare, symfonisch orkest,...) zonder muziekversterkers.

Digitaal loket

 • Aanvraagformulier afwijking geluidsnormen muziekactiviteit

  Formulier

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.11.10
e-mail
omgeving@wemmel.be