Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Wemmel streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.wemmel.be en haar deelwebsites.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

1.1.1 Niet-tekstuele content

We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeelding kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

3.3.2 Labels of instructies

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

Onevenredige last

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving
Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden.

EXTRA TOELICHTING

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

 • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS:
  • dit rapport wordt wekelijks gegenereerd.
 • Integratie screeningstool in het CMS en op www.wemmel.be:
  • screening bij ingave nieuwe content,
  • periodieke screening van de ganse site.

Daarnaast organiseerden we een interne infosessie voor werknemers
De webredacteurs kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan een training over:

 • de aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen via de LCP-screeningstool toegankelijkheid en dode URL’s, waarbij alle webredacteurs:
  • toegankelijkheidsfouten op hun bestaande webpagina’s corrigeren en bestaande dode links verwijderen of aanpassen;
  • de content van hun nieuwe webpagina’s toetsen op toegankelijkheid en foutieve URL’s, alvorens deze pagina’s online te laten plaatsen door de eindredacteurs.
 • de opmaak van toegankelijke webpagina’s;
 • helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

De gemeente Wemmel blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.wemmel.be.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht  voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/01/2020.
De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 07/02/2021.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 07/02/2022, in samenwerking met de webleverancier LCP.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via het webformulier of geef dit dan aan de communicatiedienst door per e-mail info@wemmel.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de algemeen directeur (audrey.monsieur@wemmel.be).