Verplichting affichering te huur: gebruik het sjabloon

Huurprijs

Het Vlaams Woninghuurdecreet bepaalt dat elke publicatie van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime zin, op het internet (bijvoorbeeld een immowebsite) of in een advertentieblad, steeds de huurprijs moet vermelden. Ook op de affiche ‘te huur’ die voor het raam hangt, of op borden aan de woongelegenheid, moet de gewenste huurprijs vermeld staan.

Gemeenschappelijke lasten en EPC-score

Naast de huurprijs moeten ook de gemeenschappelijke lasten (als die er zijn) en de EPC-score of energieprestatiecertificaat-score vermeld worden, zowel online, in een advertentieblad als op de raamaffiches.
De verplichting om een EPC te laten opmaken voor huurwoningen geldt sinds 1 januari 2009 bij nieuwe inhuurnemingen. Het EPC moet opgemaakt worden door een energiedeskundig type A en is steeds 10 jaar geldig.

Steekproefsgewijs controleert het Vlaams Energieagentschap (VEA) of het EPC correct is opgemaakt EN aanwezig is. Wanneer er geen EPC aanwezig is, ontvangt de eigenaar een brief met uitnodiging tot een hoorzitting waar hij de mogelijkheid krijgt om het ontbreken van een EPC toe te lichten en te argumenteren. Als eigenaar bent u niet verplicht om aanwezig te zijn op deze hoorzitting. U kan het VEA ook schriftelijk informeren van de reden van de afwezigheid EPC. Na de hoorzitting overlegt de jury over de eventuele boete (tussen 250 en 5000 euro). De eigenaar krijgt deze 'uitslag' schriftelijk toegestuurd binnen een termijn van 2 tot 3 weken.

Gratis raamaffiche of meer info?

Het woonloket stelt een gratis ontwerp van een raamaffiche ter beschikking waarop zowel de huurprijs, eventuele gemeenschappelijke lasten als de EPC-score kunnen vermeld worden. Voor deze gegevens is er telkens een vakje voorzien op de affiche. Het grote vak is voorzien om een korte omschrijving te geven van de woning: aantal slaapkamers, garage, terras, vrij vanaf …, enz.

Wie nog andere vragen heeft over de toepassing van de wettelijke verplichtingen over de huurwetgeving, kan steeds terecht aan het woonloket. Hier kan je ook vragen stellen over bijvoorbeeld premies of woningkwaliteit.