Bemiddeling bij uithuiszetting

Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het vredegerecht. De vrederechter zal in dat geval eerst het OCMW inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

Het OCMW van Wemmel zal, na ontvangst van het bericht van het vredegerecht, de huurder schriftelijk uitnodigen om na te gaan of er kan bemiddeld worden om het conflict op te lossen.

Openingsuren en contact

Sociale dienst

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.19.00
e-mail
socialedienst@wemmel.be