Studietoelage hoger onderwijs

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden

Om een studietoelage te krijgen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

Uw nationaliteit

U moet op 31 december 2015 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

Uw inkomen

Of u een studietoelage krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen. Naast uw loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.

De onderwijsinstelling en de studie

  • U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kunt u nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland.
  • Uw opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma.
  • U moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Hoe aanvragen

Als u meent in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage, dan kunt u een aanvraag indienen.

U hebt twee mogelijkheden:

  • Dien uw aanvraag voor een studietoelage bij voorkeur digitaal in.
  • U kunt uw aanvraag ook schriftelijk indienen, per brief of fax. Het papieren aanvraagformulier kunt u downloaden of bestellen. Of u vraagt een exemplaar in uw school.

U kunt de aanvraag indienen vanaf 1 augustus tot en met 1 juni. Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij het invullen van uw aanvraag.

Kostprijs

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vindt op de website van Studietoelagen. 

Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt wordt. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u in een aantal gevallen een voorschot aanvragen op uw studietoelage.

Regelgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Uitzonderingen

Voor heel specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.