Conformiteitsattest huurwoningen

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Voorwaarden

Er kan een conformiteitsattest aangevraagd worden bij de gemeente: 

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Hoe aanvragen

Het attest kan aangevraagd worden bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen dertig dagen een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen kan ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan de woonmaatschappij Providentia Halle-Vilvoorde-Midden.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 62,50 euro voor een zelfstandige woning en 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.

Openingsuren en contact

Dienst Wonen

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.11.50
e-mail
huisvesting@wemmel.be