Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen huis wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van de een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning.

Voorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning of bouwgrond in het Vlaamse Gewest liggen en moet u ook nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen ivm uw

 • inkomen
 • eigendom
 • leeftijd
 • en financiële draagkracht.

Ook de geschatte verkoopwaarde van de woning of bouwgrond mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal deze inschatting maken. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Alle voorwaarden voor de Vlaamse Woonlening vind u op de website van de VMSW.

Hoe aanvragen

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt.

Als u langsgaat bij de SHM is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

 • uw identiteitskaart
 • uw laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens drie laatste inkomensfiches).
 • een attest betreffende uw gezinssamenstelling.

Kostprijs

Het bedrag dat u kunt lenen verschilt naar gelang van de activiteit waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed en er wordt nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken,...).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

 • het netto-belastbaar inkomen
 • het aantal personen ten laste
 • de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond.

De rentevoeten variëren momenteel tussen 2 % en 2,36%, maar kunnen maandelijks stijgen of dalen.

Neem voor meer informatie contact op met een regionaal kantoor van de VMSW.

Openingsuren en contact

Dienst huisvesting

OCMW - Dienst huisvesting

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
svk@wemmel.be

Providentia Sociale Huisvestingsmaatschappij

adres
Brusselsesteenweg 191
1730 Asse
tel.
02 452 72 43
e-mail
info@providentia.be
website
www.providentia.be