Verbod op pesticiden

Sinds 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken, maar ook u moet uw voetpad voortaan zonder pesticiden proper houden. Gebruik ook op het terras of de oprit alternatieven om ongewenste dieren of planten in uw tuin bestrijden, zonder chemische producten.

Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten onze gezondheid er beter tegen beschermen, en dat geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid.

Daarom mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:

  • op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons,…
  • op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied
  • in een zone van 6 meter rond oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers
  • op bermen

Op de overige terreinen geldt een minimumgebruik, waarbij men pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken. Enkel voor terreinen waar aan land- en tuinbouw gedaan wordt, gelden andere regels.

Tips

Dat een pesticidenvrij beheer van terreinen mogelijk is, bewijzen heel wat openbare besturen en organisaties nu al in de praktijk. Om ongewenste planten te bestrijden, kan  u het voetpad regelmatig borstelen, zo voorkomt u plantengroei. Planten die er toch groeien, kan u uittrekken of wegbranden met een onkruidbrander.

Meer slimme tips voor onkruidbestrijding zonder pesticiden en alle details over de nieuwe wetgeving vindt u op www.vmm.be/zonderisgezonder

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
e-mail
omgeving@wemmel.be