Fiberklaar

Wie is Fiberklaar?

Fiberklaar is een commercieel netwerkbedrijf waarin Proximus en EQT Infrastructuur hun krachten bundelen om een glasvezelnetwerk aan te leggen in heel Vlaanderen. Glasvezel kan in de toekomst onder andere voor een snellere en stabielere internetverbinding zorgen.

Hoe kan je je aansluiten?

De glasvezelkabels zullen door de aannemer Solutions 30 onder de stoepen of bermen, in het openbaar domein dus, worden aangelegd. Dat betekent dat er ons heel wat graafwerken te wachten staan.

Daarnaast is het ook mogelijk dat men de kabel over de gevels aanlegt.

Het is daarbij aan jou om te beslissen of je ook een aansluiting tot binnen in je woning wil. De aannemer maakt in dat geval een afspraak met jou om de praktische zaken te bespreken. Iedere Wemmelaar kreeg hiervoor reeds een uitnodiging in zijn bus. Voor meer informatie over?een eventuele aansluiting, kan je nog steeds terecht op de website van Fiberklaar.

Verloop van de werken

Eerst legt Fiberklaar het netwerk aan in de straten,daarnabrengen ze de fiberkabel (eventueel) tot aan je gevel en voorzien ze je woning van een fiberkabel en een fibercontactdoos. Let wel, je bent hiertoe dus niet verplicht! 

Op de website van Fiberklaar kan je nagaan of ze ook jouw woning of zaak klaarmaken voor een fibernetwerk. Check je adres op https://www.fiberklaar.be/nl/check-jouw-adres. 

Het is de taak van de aannemer om alles netjes achter te laten en eventuele schade te herstellen. Is er toch iets misgegaan? Neem dan contact op met de aannemer via onderstaande contactgegevens.  

Rol van de gemeente Wemmel? 

Fiberklaar is erkend als een nutsbedrijf, ook al hebben ze hoofdzakelijk commerciële doeleinden. Door de erkenning als nutsbedrijf mag de gemeente Wemmel de werkzaamheden van Fiberklaar niet zomaar weigeren. De gemeente heeft dus geen rechtstreeks contract met de aannemer. 

De gemeente behandelt - en verleent eventueel – echter wèl de vergunningsaanvragen voor de verkeerssignalisatie tijdens de werken.  

Er werden daaromtrent duidelijke afspraken gemaakt tussen de gemeente en Fiberklaar

  • Overal waar mogelijk worden werken door andere nutsmaatschappijen op hetzelfde moment uitgevoerd, zodat er slechts één keer moet gegraven worden (synergie).
  • Wanneer jouw straat aan de beurt is, ontvang je 5 dagen op voorhand een bewonersbrief met de nodige informatie.
  • Minstens 48u voor de werken starten, wordt er een parkeerverbod geplaatst.
  • De hinder mag maximum 48 duren tenzij er onvoorziene omstandigheden optreden.
  • De open graafsleuf mag nooit langer zijn dan 150 meter.
  • Er worden nooit meer dan 3 straten tegelijkertijd vergund.
  • Fiberklaar en Solutions 30 zijn verplicht alle klachten onmiddellijk te beantwoorden en af te handelen.

Meer info en contactgegevens

Openingsuren en contact

Fiberklaar BV

adres
Raymonde de Larochelaan 13 bus 2 03
9051 Gent
tel.
078/31.99.87
website
https://www.fiberklaar.be/nl/