Kappen van bomen

Wanneer een boom zich op meer dan 15 meter van een woning bevindt of wanneer de boom niet in woongebied staat, is een omgevingsvergunning vereist.

Indien geen omgevingsvergunning nodig is, moet u toch een gemeentelijke kapvergunning aanvragen indien de stam een omtrek heeft van 1 meter of meer. Deze aanvraag kan gebeuren door middel van een brief of e-mail met in bijlage foto's of een plannetje en dient u te richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Milieudienst

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.60
fax
02/462.05.59
e-mail
omgeving@wemmel.be

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
fax
02/462.05.59
e-mail
omgeving@wemmel.be