Losse standplaats op een openbare markt

Een losse standplaats op een openbare markt is een standplaats voor de marktdag zelf en onderscheidt zich van een standplaats per abonnement.

De losse standplaats kan toegewezen worden:

 • voorafgaand aan de marktdag via een voorinschrijving
 • op de marktdag zelf: dit is een losse standplaats op risico

De werkwijze rond de toewijzing van de losse standplaatsen ligt vast in het gemeentelijk reglement: https://www.wemmel.be/nl/product/583/gemeentelijk-reglement-op-markten-en-kermissen.

Kramen voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter moeten een aanvraag doen via e-mail.

De gemeente laat het artikel "gegiste en/of sterke drank" niet toe.

Voorwaarden

Om een losse standplaats te bekomen op een openbare markt moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
  Uitzondering: voor occasionele verkopen met niet-commercieel karakter is geen machtiging vereist.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Hoe aanvragen

Toewijzing op de marktdag zelf

De losse standplaatsen worden toegewezen op de marktdag zelf op basis van de chronologische volgorde van aankomst op de markt.

Indien er 2 of meerdere kandidaten gelijktijdig toekomen, wordt de toewijzing beslist via loting.

De toewijzing op de dag van de markt zelf kan enkel als de houder van een machtiging ambulante handel als werkgever fysiek aanwezig is.

Toewijzing op basis van voorinschrijvingen

De losse standplaatsen worden toegewezen op basis van (voorafgaande) voorinschrijvingen.

Voor beide werkwijzes geldt dat:

Volgende documenten worden gecontroleerd:

 • een kopie van een machtiging als werkgever
 • een kopie van uw eID
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de toelating van het FAVV (indien van toepassing)

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de losse standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastings-/
retributiereglement.

Regelgeving

Meer info

De toelating is geldig voor de duur van de marktdag. 
 

Digitaal loket

 • Standplaats markten en kermissen aanvragen

  Formulier

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be