Drankvergunning vaste drankgelegenheid

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bv. café, restaurant, cafetaria…) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn…) en sterke drank (bv. gin, cognac, cocktail…).

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Uitzondering: drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een drankvergunning, moet u voldoen aan de door de federale overheid bepaalde de moraliteits- en hygiënevoorwaarden.

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning).

Dit attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen. De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

 • een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90m³ inhoudsruimte
 • een goede toegankelijkheid
 • voldoende gescheiden toiletten
 • een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid
 • een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur
 • voldoende verluchting
 • naleving van de geldende rookreglementering

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Hoe aanvragen

Je vraagt een drankvergunning aan bij de gemeente waar uw drankgelegenheid zich bevindt via mail (lokale.economie@wemmel.be) en vervolledigt de aanvraag met het moraliteitsattest.

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse door de verantwoordelijke dienst) levert de gemeente de drankvergunning af.

Regelgeving

Meer info

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten… of
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing…)

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be