Fase 2: Belevingsonderzoek

Tijdens het belevingsonderzoek, fase twee van het kindvriendelijk traject, was het de bedoeling om inzicht te verschaffen over hoe kinderen en jongeren in Wemmel hun leefwereld beleven en op welke manier zij betekenis geven aan de prioritaire thema's veiligheid, vrije tijd en publieke ruimte.

Hun noden werden via verschillende soorten belevingsonderzoeken vastgelegd. In totaal namen ongeveer 1.171 kinderen en jongeren deel aan onderstaande belevingsonderzoeken:

 • Postkaart “Als ik burgemeester was, zou ik dit veranderen: …" (648 respondenten)
  • De postkaarten werden verdeeld in de Wemmelse basisscholen. Leerlingen konden deze kaarten deponeren in een oude stembus die op een centrale plaats in de school stond.
  • Daarnaast werden de postkaarten verstuurd naar 1.059 jongeren tussen de 12 en 18
   jaar met bijhorende brief die een woordje uitleg gaf over het huidige traject. Zij konden hun wensen doorgeven via sociale media.
 • Via sociale media werden 13 respondenten bereikt.
 • Variatie op het Dixit-spel met afbeeldingen van Wemmel
  • Het spel werd zo’n 15 keer gespeeld, voornamelijk tijdens middagspeeltijden op de lagere scholen in Wemmel. Naar schatting waren er per spel zo’n 10-15 actieve leerlingen.
 • 2 online enquêtes
  • Een uitgebreide enquête die focust op de 3 prioritaire thema’s (51 respondenten).
 • Meer laagdrempelige enquête die focust op jongeren voor de uitrol van het jeugdopbouwwerk in Wemmel. Hiervoor werd deze enquête voornamelijk verspreid via Campus Wemmel (76 respondenten).
 • Tekening ‘Teken jouw droomplein’ (67 respondenten)
  • Kinderen en jongeren kregen de mogelijkheid om hun droomplein te tekenen. Dit werd verspreid via het gemeentelijk infoblad en de scholen.
 • Vrijetijdsdagboek (35 respondenten)
  • In het vrijetijdsdagboek konden leerlingen van de basisscholen aangeven hoe een typische week in hun leven eruitziet bv. hobby's, huistaken..

Om de jeugd te bereiken werden verschillende communicatiekanalen en belangrijke actoren ingezet: Wemmel Info (gemeentelijk infoblad), de gemeentelijke website, sociale media van de gemeente Wemmel en van de jeugddienst ‘Jeugd_Jeunesse_Wemmel’, de jeugdopbouwwerker, de jeugdraad, de lagere basisscholen, Campus Wemmel, de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, alle Wemmelse verenigingen en het gemeenschapscentrum De Zandloper.

Lessen uit het belevingsonderzoek

Veiligheid

Kinderen associëren het woord 'veiligheid' meestal met verkeersveiligheid. Ook worden associaties gemaakt met onveiligheidsgevoel dat ze krijgen door anderen in de publieke ruimte.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid speelt een grote rol bij het veiligheidsgevoel van kinderen en jongeren in Wemmel.
Daarbij moet werk gemaakt worden van een veilige verkeersinfrastructuur. Zo kwam de vraag naar meer en betere fiets- en voetpaden en naar verkeerslichten regelmatig terug. De ideale fietsroute is afgescheiden van gemotoriseerd verkeer of waar een maximumsnelheid geldt.

Politie

Voor kinderen speelt de politie vooral een rol in de verkeersveiligheid, soms ook bij het onveiligheids-gevoel in de publieke ruimte. Over het algemeen voelen de kinderen zich veilig als er politie in de buurt is. Soms is er een associatie met indirecte agressie voornamelijk via (sociale) media.

Onveiligheidsgevoel door anderen

Een mensenmassa of groepjes jongeren die zich volgens hen verdacht gedragen, kunnen voor kinderen en tieners intimiderend zijn. Ook de nachtwinkels en het donker in het algemeen hebben een negatieve connotatie. Vandaar dat regelmatig de vraag terugkeert naar verlichting. Ook de angst voor drugsdealers komt hier en daar ter sprake.

Vrije tijd

In het algemeen kan gesteld worden dat georganiseerde activiteiten meestal als 'zeer leuk' worden ervaren en dat ze te weinig tijd hebben om hun hobby's uit te oefenen. De Chiro is goed gekend en de meeste kinderen hebben er positieve ervaringen mee. Alleen jammer van het zwerfvuil dat daar achtergelaten wordt door anderen en dat zij dan moeten opkuisen vooraleer de activiteiten kunnen beginnen. Ook auto’s zijn spelbreker van de beleving van de Chiro. De tieners in de muziekacademie zijn niet erg bekend met het jeugdhuis. Anderen geven aan dat het zowel een plaats is voor jonge liefde, toffe vriendschappen als voor een rustig gezelschapsspel of een stevige dansavond!

Kinderen en jongeren hebben nood aan een plek waar ze terecht kunnen als ze zich niet goed voelen in hun vel en waar ze hun verhaal kwijt kunnen.

Publieke ruimte

Over het algemeen heerst het verlangen van kinderen en jongeren naar ruimte om te spelen. Er is veel vraag naar (grotere) voetbalvelden, basketbalterreinen, speeltuinen, parken, skateparken of gemeenschappelijke ruimte om te gamen. Vooral voetbal en skaten worden bij de verschillende leeftijdsgroepen vernoemd. Daarnaast dient de publieke ruimte ook mooi ingekleed te worden. Bomen en bloemen worden vaak vernoemd.

Kinderen en jongeren geven aan nood te hebben aan een middelbare school.
Kinderen hebben de indruk dat veel huizen in Wemmel leegstaand zijn. Wemmel moet de afweging maken: kwalitatieve woningen of speelruimte.

Alle informatie uit de verschillende fases van het kindvriendelijke traject werden gebundeld en in een strategisch actieplan voor een kind- en jeugdvriendelijk Wemmel gegoten. Er werd een apart actieplan opgemaakt dat als houvast fungeert over de legislaturen heen, aangepast aan de huidige lokale noden en behoeften van onze jonge inwoners. In dit plan vind je de Wemmelse visie over kindvriendelijkheid.

Het eindrapport van Bataljong kan vanaf september geraadpleegd worden op deze website.

Voor meer informatie, contacteer onze jeugddienst.

Openingsuren en contact

Dienst vrije tijd & welzijn

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.10.50
e-mail
vtw@wemmel.be