Huursubsidie voor het verlaten van een onaangepaste woning

De huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kunt u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. Om in aanmerking te komen, moet u wel aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • u verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning,
    of u verhuist van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning,
    of u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor,
    of u was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
  • u bezit geen eigen woning
  • uw gezin heeft een inkomen van maximaal 16.880 euro vermeerderd met 1.510 euro per persoon ten laste
  • de huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal 570 euro vermeerderd met 71,25 euro per persoon ten laste en met 57 euro in bepaalde gemeenten

U kunt het aanvraagformulier voor uw provincie downloaden op de website www.wonenvlaanderen.be >premies >Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning. U vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aan voordat u naar uw nieuwe huurwoning verhuist, en uiterlijk negen maanden na de verhuis.

Openingsuren en contact

Dienst huisvesting