Omgevingsvergunning

Wat?

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning van kracht in alle lokale besturen in Vlaanderen. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning.

De verschillende vergunningenstelsels worden geïntegreerd tot één unieke vergunning. Sinds 1 augustus 2018 kunnen ook kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen in de omgevingsvergunning worden geïntegreerd.

Dit betekent dat wie vroeger soms 2 vergunningsaanvragen nodig had, nu alles in één dossier kan aanvragen. Dit is zelfs verplicht wanneer de verschillende elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Wanneer aanvragen?

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus een vergunning nodig als u gaat:

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Op de website https://omgeving.vlaanderen.be/  kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt. In Wemmel zijn de meldingsplichtige werken sinds kort omgezet in vergunningsplichtige werken. Een melding volstaat dus niet meer. Om helemaal zeker te zijn, kunt u het best altijd vooraf contact opnemen met uw gemeente.

Hoe aanvragen?

De aanvragen verlopen meestal volledig digitaal, via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Enkel Franstalige aanvragen kunnen voorlopig nog op papier ingediend worden.

Voor eenvoudige dossiers is er ook een snelloket beschikbaar.

Meer informatie over de procedure om een vergunning aan te vragen, kan je terugvinden op www.omgevingsloketvlaanderen.be 

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
e-mail
omgeving@wemmel.be

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
e-mail
omgeving@wemmel.be