Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning van kracht in alle lokale besturen in Vlaanderen. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning.

De verschillende vergunningenstelsels worden geïntegreerd tot één unieke vergunning. Sinds 1 augustus 2018 kunnen ook de vergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten,kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen in de omgevingsvergunning worden geïntegreerd.

Dit betekent dat wie vroeger soms 2 vergunningsaanvragen nodig had, nu alles in één dossier kan aanvragen. Dit is zelfs verplicht wanneer de verschillende elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Voorwaarden

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een vergunning aanvraagt. Je hebt dus een vergunning nodig als je gaat:

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Op de website https://omgeving.vlaanderen.be/  kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt. In Wemmel zijn de meldingsplichtige werken sinds kort omgezet in vergunningsplichtige werken. Een melding volstaat dus niet meer. Om helemaal zeker te zijn, kan je het best altijd vooraf contact opnemen met de gemeente.

Hoe aanvragen

De aanvragen verlopen meestal volledig digitaal, via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Enkel Franstalige aanvragen kunnen voorlopig nog op papier ingediend worden.

Voor eenvoudige dossiers is er ook een snelloket beschikbaar.

Meer informatie over de procedure om een vergunning aan te vragen, kan je terugvinden op www.omgevingsloketvlaanderen.be 

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.11.10
e-mail
omgeving@wemmel.be