Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Bericht aan de inwoners van de Van Eycklaan - Amelgemweg - Parklaan - J. Bogemansstraat - Markt - Haagdoornlaan - Platanenlaan

Asfaltering van de rijbaan van maandag 16 november 2020 tot en met vrijdag 20 november 2020.

Van maandag 16 november 2020 tot en met vrijdag 20 november 2020, zullen volgende straten voorzien worden van een nieuwe asfaltlaag. De werken zullen worden uitgevoerd door de firma Viabuild uit Puurs-Sint-Amands.

Planning van de asfalteringswerken:

  • Maandag 16/11/2020 - Frezen vanaf 7u 's morgens

- Amelgemweg

- Parklaan

  • Dinsdag 17/11/2020 - Frezen vanaf 7u 's morgens

- Markt (bovenaan, tussen rondpunt Schoolstraat en de markt + bijhorende parking)

- Bogemansstraat (stuk tussen de Winkel en Lt. Graffplein)

- Van Eycklaan

  • Woensdag 18/11/2020 - Asfalt gieten vanaf 7u 's morgens

- Amelgemweg

- Bogemansstraat (stuk tussen de Winkel en Lt. Graffplein)

  • Donderdag 19/11/2020 - Asfalt gieten vanaf 7u 's morgens

- Parklaan

- Markt (bovenaan, tussen rondpunt Schoolstraat en de markt + bijhorende parking)

  • Vrijdag 20/11/2020 - Asfalt gieten vanaf 7u 's morgens

 - Van Eycklaan

 Belangrijk

Voor een goede en vlotte uitvoering van deze werken, doen we graag beroep op uw medewerking.

Vóór het aanbrengen van de eigenlijke asfaltverharding wordt er steeds een kleeflaag aangebracht. Met de wagen over deze kleeflaag rijden kan sporen van bitumen achterlaten op de wagen en is niet goed voor de verkleving van de asfaltverharding. We vragen dan ook uitdrukkelijk om niet over de kleeflaag en niet over de pas geasfalteerde (warme) asfalt te rijden.

 Parkeerverbod en afvalophaling

In de straten waar gewerkt wordt, zal een algemeen parkeerverbod gelden. Dit is nodig om de werken te kunnen uitvoeren en om schade aan voertuigen te vermijden. Hou er ook rekening mee dat woningen, garages of inritten in de betrokken straten niet steeds met de auto bereikbaar zijn. De Haagdoornlaan en Platanenlaan zullen ook tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen.

Voor de afvalophaling dient u uw afvalzak buiten de werfzone te plaatsen op de hoek van de straat.

Extra info

De bovenvermelde planning kan door omstandigheden, zoals slecht weer, technische problemen op de werf of in de asfaltcentrale steeds wijzigen. Dus hou ook goed het ingestelde parkeerverbod in de gaten.

Als u zich inschrijft in Be-Alert kunnen we u op de hoogte brengen van wijzigingen in de planning.

We proberen alle betrokkenen zo goed mogelijk vooraf te informeren en de werken zo vlot mogelijk af te ronden, maar hinder valt helaas niet uit te sluiten.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Meer info

Dienst patrimonium & mobiliteit
patmob@wemmel.be
02 462 05 80

Op het college van burgemeester en schepenen van 12/11/2020 werd deze tijdelijke politieverordening goedgekeurd.

Deze tijdelijke verordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Gepubliceerd op do 12 november 2020