Geef je mening over het mobiliteitsplan!

Nu het mobiliteitsplan volop in opmaak is, willen we graag jouw mening over dit thema kennen.

Nog tot half juli kan je een online enquête invullen. Daarin kan je aangeven wat jij belangrijk vindt, welke knelpunten volgens jou zeker moeten aangepakt worden en wat er beter kan in Wemmel op vlak van mobiliteit.

Na afloop van de enquête zal het extern studiebureau Vectiris al de gegevens hieruit analyseren. Rekening houdend met deze gegevens starten ze dan een onderzoek naar mogelijke oplossingen of verbeteringen en werken ze ten slotte verschillende scenario's uit om de mobiliteitsproblemen aan te pakken.

Blijf op de hoogte

Als je in het begin van de enquête aangeeft dat je op de hoogte wil worden gehouden van de verdere stappen in de opmaak van het mobiliteitsplan, dan zal je in een latere fase uitgenodigd worden om je verder in te lichten tijdens een infovergadering. Pas nadien wordt het beleidsplan rond mobiliteit afgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Laat zeker je stem horen en alvast bedankt voor je inbreng!

Gepubliceerd op vr 19 juni 2020