Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Tijdelijke politieverordening: verbod +3,5 ton in Bouchout en Fr. Robbrechtsstraat

Op het college van burgemeester en schepenen van 16/01/2020 werd de volgende tijdelijke politieverordening goedgekeurd :

Tijdens de hele duur van de werken (realisatie fietspadproject BFF) aan de Zijp / Fr. Robbrechtsstraat /deel van Rassel, zal het doorgaand verkeer boven de 3,5 ton, met uitzondering van het plaatselijk verkeer en bussen, worden geweerd uit de wijk Bouchout en op de Fr. Robbrechtstraat en dit door volgende verkeersmaatregelen:

  • Op de N290 thv kruispunt Rassel / Windberg is het verboden voor het verkeer met een MTM van hoger dan 3,5 ton de Rassel richting Meise in te slaan.
  • Op de N277 thv kruispunt Nieuwe Laan (Meise) / Drijpikkel (Wemmel) en Bouchoutlaan (Grimbergen) is het verboden voor het verkeer met een MTM van hoger dan 3,5 ton de Zijp richting Wemmel / Relegem in te slaan

Deze tijdelijke verordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Gepubliceerd op vr 17 januari 2020