Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling: Brussel

Het nieuwe Gemeentelijke plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) 'De Stad in wording' voor Brussel is in voorbereiding. Dat strategisch document wil een antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Stad Brussel. Tussen 14 oktober en 15 november 2019 wordt een online enquête gehouden om de analyse van het herziene plan te verrijken met uw mening.

Meer info vindt u op: www.brussel.be/destadinwording

Gepubliceerd op ma 28 oktober 2019