Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning J. Vander Vekenstraat

Omgevingsloketnummer: OMV_2019063460

Mevrouw Christel Van Peteghem wonende te Oudenbosstraat 11 te 1860 Meise en de heer Kris Van Mieghem wonende te Oudenbosstraat 11 te 1860 Meise hebben een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de bestemming naar meergezinswoning. De aanvraag heeft als adres J. Vander Vekenstraat 83 kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 256 H.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 18/07/2019 tot en met 16/08/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op wo 10 juli 2019