Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Resultaten plan W zijn gekend: hoe scoort Wemmel?

Van 7 mei tot 16 juni heeft het gemeentebestuur in samenwerking met het onderzoeksbureau Indiville een burgerbevraging georganiseerd. Bij deze bevraging onderzocht het bureau de algemene tevredenheid van de inwoners en ondernemers van Wemmel. Er waren bijna 1000 deelnemers.

De resultaten in het algemeen

Kennis over de gemeente

Overzicht van wat we hebben bevraagd

Wat zou jij doen als je burgemeester was?

En nu?

De resultaten in het algemeen

De inwoners gaven een algemene tevredenheid van een 7,4/10. Dit komt overeen met de gemiddelde tevredenheid in Vlaanderen. Ook de ondernemers in Wemmel gaven dezelfde punten.

Uit de bevraging blijkt dat de fietspaden, aanwezigheid van politie en verkeersveiligheid en aanbod van het openbaar vervoer het slechtste scoren. Daartegenover is er een hoge tevredenheid over het recyclagepark, het gemeentelijk infoblad en de bereikbaarheid met de auto.

Kennis over de gemeente

47% van de respondenten geeft aan dat ze vrij goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in Wemmel, terwijl toch 45% zegt dat ze niet goed op de hoogte zijn. 76% van de respondenten geeft aan dat ze al van het OCMW gehoord hebben maar weet niet goed waarvoor ze terecht kunnen bij deze dienst. Dit kan verklaard worden doordat de respondenten de diensten mogelijks niet nodig hebben.

Overzicht van wat we hebben bevraagd

Inwoners en ondernemers evalueerden Wemmel op 13 domeinen: wonen, onderwijs, (deeltijds) kunstonderwijs, voorzieningen voor kinderen en jeugd, vrije tijd, sport en cultuur, mobiliteit, ruimte, economie, handel en industrie, welzijn en zorg, netheid en veiligheid, milieu en klimaat, gemeentelijke informatie en communicatie en algemene dienstverlening Op het einde peilden we ook naar de kennis van het OCMW, Huis van het kind, het lokaal dienstencentrum en het sociaal verhuurkantoor.

Verder evalueerden ze de eigen buurt op 3 domeinen: ruimte, mobiliteit en, netheid en veiligheid.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?

Op het einde van de bevraging mochten de respondenten aangeven wat zij als eerste zouden realiseren als ze burgemeester zouden zijn.
Het antwoord dat hier het meeste naar voor kwam, was het behouden van de charme van de gemeente en solidariteit tussen alle inwoners creëren.

En nu?

Op basis van deze resultaten gaat het gemeentebestuur haar beleidsplan voor de komende 6 jaar opstellen. Maar eerst organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Indiville gesprekstafels. Hier geven inwoners en adviesraden nog eens hun mening en eventuele ideeën over de gemeente.

Dit koppelt het onderzoeksbureau samen met de resultaten van de bevraging. Uit beide onderzoeken en het bestuursakkoord volgt het beleidsplan van de komende 6 jaar.

Gepubliceerd op vr 28 juni 2019
  • Infographic resultaten

Openingsuren en contact

Dienst interne zaken

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be