Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Bosch

Omgevingsloketnr: OMV_2019046705

Kirsten Uschi Van Humbeeck heeft een aanvraag ingediend op 07/04/2019 voor het aanleggen van een zwembad. De aanvraag heeft als adres Bosch 88, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 237M.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23/05/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op do 20 juni 2019