Beslissing omgevingsvergunning Parklaan

Omgevingsloketnr: OMV_2019020003

Philippe Kinart heeft een aanvraag ingediend op 14/02/2019 voor het isoleren en bepleisteren van de gevels. De aanvraag heeft als adres Parklaan 35, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 132T8.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/04/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op do 11 april 2019