Beslissing omgevingsvergunning Rassel

Omgevingsloketnr: OMV_2019007427

de heer en mevrouw Guy en Charlotte GYSELINCK - WITHOFS heeft een aanvraag ingediend op 20/01/2019 voor het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Rassel 260, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 801C.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28/03/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op wo 10 april 2019