Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Vijverslaan

Omgevingsloketnummer: OMV_2019027265

Hugo Jan Taelemans namens ELPRO BVBA gevestigd te Kalkovenlaan 30 te 1785 Merchtem heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen in 2 loten. De aanvraag heeft als adres Vijverslaan kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 497 Y12.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 12/04/2019 tot en met 11/05/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op do 04 april 2019