Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Bouchoutlaan

Omgevingsloketnr: OMV_2019004088

Vincent Pascal Boucheron heeft een aanvraag ingediend op 13/01/2019 voor het plaatsen van een zwembad. De aanvraag heeft als adres Bouchoutlaan 4, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 14B2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28/02/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op vr 22 maart 2019