Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning J. Bruyndonckxstraat

VAN DEN BROECK BVBA heeft een aanvraag ingediend op 15/11/2018 voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over uitbreiden van een opslagplaats op het adres J. Bruyndonckxstraat 26, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 603D2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/01/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.

Gepubliceerd op di 05 februari 2019