Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Dijck

Omgevingsloketnummer: OMV_2018134983
Dossiernummer: 137/2018

 
Chalet Den Dijk bvba heeft een aanvraag ingediend op 8 november 2018 voor het aanpassen van vergunde plannen omtrent kelderniveau en zwembad. De aanvraag heeft als adres Dijck 18, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 497Y13.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 december 2018 de omgevingsvergunning verleend.
 
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.
 
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.
Gepubliceerd op ma 07 januari 2019