Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek parochiekerk Sint-Servatius met oud kerkhof en omheiningsmuur

Op 13/09/2023 ondertekende de Vlaamse minister van onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige opheffing van het regentsbesluit van 24 september 1947 houdende de bescherming als cultuurhistorisch landschap van de parochiekerk Sint-Servatius met oud kerkhof en omheiningsmuur.

Het openbaar onderzoek opent op maandag 23/10/2023 en sluit op woensdag 22/11/2023.

Je kan het besluit tot voorlopige opheffing en het opheffingsdossier komen inkijken na afspraak op het gemeentehuis, Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel, bij de dienst omgeving.

Of je kan deze documenten digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kan een afspraak maken op het nummer 02 553 16 50.

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook terug op website van het agentschap Onroerend Erfgoed:  https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Opmerkingen en bezwaren kan je schriftelijk indienen via mail, brief of tegen ontvangstbewijs bij de dienst omgeving van onze gemeente. 

Gepubliceerd op do 19 oktober 2023

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.11.10
e-mail
omgeving@wemmel.be