Wijziging van het aanvullend verkeersreglement - parkeerplaats voor mindervaliden

Tijdens het college van 02/06/2022 werden de volgende wijzigingen van het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd:

  • aanbrengen van een parkeerplaats voor mindervaliden t.h.v. de Limburg Stirumlaan ter hoogte van huisnummer 248

Deze beslissing ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst (op afspraak).

Gepubliceerd op di 07 juni 2022