Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Vogelgriepvirus (H5) vastgesteld bij een wilde vogel in België: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee

Om verspreiding van het virus te beperken roept het FAVV alle houders van pluimvee en vogels op om de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt op te volgen. Het FAVV vraagt wandelaars om dode wilde (water)vogels te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777.

Meer info via deze link: https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-11-12.asp 

Gepubliceerd op di 23 november 2021